Faja Lobie Faja Lobie
 

Disclaimer

Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de webpagina’s van Juwelier Faja Lobie de uiterste zorg wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze webpagina’s wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Juwelier Faja Lobie is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de webpagina’s die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.

Auteursrechten

Op alle webpagina’s van Juwelier Faja Lobie (www.fajalobiejuwelier.nl) is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van (delen van) deze pagina’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juwelier Faja Lobie. Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina’s van Juwelier Faja Lobie wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

Verwijzingen naar derden

Juwelier Faja Lobie wil haar bezoekers zo volledig mogelijk informeren. Daarom zijn op sommige pagina’s in deze website links of verwijzingen opgenomen naar websites of diensten van derden. Juwelier Faja Lobie is niet verantwoordelijk voor door derden verstrekte informatie of aangeboden diensten.